Senior :

Sr. No. Name of the Staff Approval Number Department
1 Dr. A.H.Manikshete I/FA–26-T3-/0036 dt.5-12-1975 Chemistry
2 Shri U.M. Chougule FA-26-TE-3-6146 DT.29-2-1989 Economics
3 Shri V.S. Shirshayad SU/Affi/T.3/F-24/2056 dt.12-10-2000 Botany
4 Shri B.S. Birajdar I-FA-TE-3-/1599 dt.17-3-1989 Marathi
5 Dr. K.R. Rao I/TE-3/FA-26/SSD/4872 dt.2-8-1997 Zoology
6 Dr. Mrs. M.D. Chavan I-FA-TE-3/1599 dt.17-3-1989 Microbiology
7 Shri A.B. Palwe I-FA-TE-3-/1599 dt.17-3-1989 Electronics
8 Shri S.J. Awate I-FA-TE3/1599 dt.17-3-1989 Geography
9 Shri V.L. Khandave SU/Affi/T-3/F-26/774 dt.7-7-2000 Physics
10 Shri S.N. Battin I-FA-26-TE-3 dt-27-2-89 Chemistry
11 ShriS.D.Chavan I-FA-26-TE-3-6146 dt.Aug.,2000 Economics
12 Shri S.J. Alandkar I/FA-26-T-3/364933 dt.5-12-1995 Mathematics
13 Dr. M.D. Shinde I-FA-26/TE-3/6146 dt.29-8-1992 Hindi
14 Shri M.R. Kamble I-FA-26-TE-3/6341 dt.1-8-1989 English
15 Shri A.A. Munshi I/FA-26-T-3/0036 dt. 5-12-1995 Phy.Dir.
16 Mrs.R.M. Ovhal I/FA/26/T-3/36 dt.5-12-1995 Chemistry
17 Shri R.G. Mali I/T5/FA-26/SJK/6739 dt.30-9-1998 Hindi
18 Shri D.M. Zombade Salagnata/T-5/FA 26/SJK/2/465/ Statitics
19 Shri S.N. Salwade SU/Affi/T-3/F-26/774 dt.7-7-2000 Pol. Science
20 Shri C.S. Chavan I/FA/26/T-3/6146, AUGUST,1992 History
21 Shri M.P. Joshi SU/Affi/T-3/F-26/774 dt.7-7-2000 English
22 Shri H.B. Mate Affi/T3/FA-26/VN/4667 dt.4-8-2003 Marathi
23 Shri.S.J.Neela Sol/UTY/928 dt.15-12-2004 Political Science
24 Shri.N.I.Dhayagude Sol/UTY/928 dt.15-12-2004 Geography
25 Dr.S.P. Gaikwad Sol/UTY/928 dt.15-12-2004 Botany
26 Mr.M.P. Shastri Sol/UTY/928 dt.15-12-2004 Ardhamagadhi
27 Shri. A.V.Nama I/T5/FA/26/SJK/6739 dt.30.9.1998 Logic
28 Shri S.G. Holikatti Sol/UTY/affi/539/1529 dt.11-7-2006 Physics
29 Shri S.V. Koti Sol/UTY/BCUD/DH/11147 dt.5-3-2009 English
30 Dr.P.D. Mali Sol/UTY/BCUD/DH/11147 dt.5-3-2009 Geology
31 Shri R.V. Hippargi Sol/UTY/BCUD/DH/11147 dt.5-3-2009 Zoology
32 Mrs.V.S.Kale (Gavali) Sol/UTY/affi/2034 dt.31-10-2007 Librarian
33 Shri S.D.Mitragotri Sol/UTY/BCUD/DH/11147 dt.5-3-2009 Chemistry
34 Shri V.T.Vader Sol/UTY/BCUD/DH/11147 dt.5-3-2009 Chemistry
35 Shri A.M.Mahajan Sol/UTY/affi/539/1529 dt.11-7-2006 Mathematics
36 Dr. D. A. Patil - Sociology
37 Dr. M.R. Asabe - Chemistry
38 Dr. A.B.Gaikwad - Sociology
39 Dr. S.R.Aland - Zoology
40 Miss. J. N. Waghmare - English
41 Mr.D. M. Daregol - Electronics

Biotechnology Department

Sr. No. Name of the Faculty Approval Number Department
1 Miss V.A. Gargade SOL/UTY/AS/639 dt.20-7-2009 Microbiology

Department of Social work

Sr. No. Name of the Faculty Approval Number Department
1 Mrs.I.B. Choudhari SU/PG/Affi/2617 dt.1-3-2000 Social work
2 Mrs.N.C. Waghmare SOL/UTY/928 dt.15-4-2004 Social work
3 Mrs.V.V. Mahajan SOL/UTY/928 dt.15-4-2004 Social work
4 Shri S.B. Jagdale SOL/UTY/Affi/5391529 dt.11-7-2006 Social work
5 Shri V.S. Alange SU/PG/Affi/7814 dt.30-10-1996 Social work
6 Shri J.S. Gandhi SOL/BCUD/DH/354 dt.29-5-2009 Social work
8 Shri A.M. Jadhav SOL/BCUD/DH/354 dt.29-5-2009 Social work
9 Shri M.P. Chougule SOL/BCUD/DH/354 dt.29-5-2009 Social work

Junior : Arts & Science Faculty

Name of the Teacher Designation Qualifications
Mr. S.V.Shah Vice-Principal M.Sc. B.Ed.
Shri.R.C. Kale Asst. Teacher M.A. B.Ed.
Shri A.B.Jadhav Asst. Teacher M.Sc. B.Ed.
Shri B.D.More Asst. Teacher M.A.D.H.E.
Shri A.R.Londhe Asst. Teacher M.A.D.H.E.
Shri A.G.Babbur Asst. Teacher M.Sc. B.Ed.
Shri S.L.Rajput Asst. Teacher B.A.M.P.Ed.
Miss A.M.Shinde Asst. Teacher M.Sc. B.Ed.
Shri V.V.Londhe Asst. Teacher M.Sc. B.Ed.
Shri P.R. Mehta Asst. Teacher M.A. B.Ed.
Shri A.P.Mhetre Asst. Teacher M.Sc.B.Ed.
Miss V.G.Tadkal Asst. Teacher M.A, B.Ed.
Shri N.G.Bhide Assistant Teacher M.Sc. B.Ed.
Shri A.A.Sarwale Assistant Teacher M.A.B.Ed.
Shri P.V.Patil Assistant Teacher M.A.B.Ed.
Shri V.B.Kalegore Part-time Teacher M.A.B.Ed.
Miss. M. P. Jain Assistant Teacher M.Sc.,B.Ed.
Shri. S. S. Shinde Assistant Teacher M.Sc.,B.Ed.
Mrs. H. U. Cheda Part-Time Teacher M.Sc.,B.Ed.
Mr.S.M.Vitthaldas Assistant Teacher M.A.,B.Ed.
Mr. S.S.Chendkapure Assistant Teacher M.A.,B.Ed.
Mr.V.V.Waghmode Assistant Teacher M.A.,B.Ed.
Mr.M.I.Kiranagi Assistant Teacher M.Sc.,B.Ed.

Vocational Section of Junior :

  Name of the Teacher Designation Qualifications
Shri R.P. Kulkarni Asstt.Teacher D.I.E.A.M.I.E.
Shri N.R. Pujari Instructor D.I.E.D.I.R.E.
Mrs.A.A.Kshirsagar Workshop Assistant I.T.I,B.A.,B.Ed.,L.C.H.M.

Computer Section :

Name of the Teacher Designation Qualifications
Shri. P.R. Joshi Asst. Teacher B.Sc., M.C.M.
Mr. P.A. Deshmane Instructor B.C.S., M.C.M., B.Ed.
Mrs.D.V.Diwanji Instructor D.E.E., B.C.A., MS-CIT

 

Non-Grant Section :

Name of the Teacher Designation Qualifications
 Mr. R.A.Wakle Asst. Teacher M.A.,B.Ed.
Mrs. R.V.Shinde Asst. Teacher M.Sc.,B.Ed.
Shri.S.S.Wadale Asst. Teacher M.Sc.,B.Ed.
Miss Arti Lohar Asst. Teacher M.Sc.B.Ed.
Mrs. A.A.Joshi Asst. Teacher M.Sc.B.Ed.